Comet.dk - Mobilstrategi

Kontakt info

Har jeres virksomhed truffet beslutning om hvordan I møder jeres kunder mobilt?

Implementering og optimering af digitale midler kan hurtigt synes uoverkommelig. Manglende viden om anvendelsesmulighederne og de mange fordele forbundet med digitale-løsninger har efterladt mange virksomheder med forældede løsninger og digitale strategier. 

Den digitale strategi bør omhandle både interne og eksterne kerneområder i en virksomhed:

  • Effektivitet: digitale midler er den ultimative metode til opnåelse af besparelser mht. tid og ressourcer.
  • Rationalisering: med digitalisering er det let at foretage omstruktureringer af arbejdsgange til gavn for både medarbejdere og kunder. 
  • Markedsføring: korrekt brug af digitale medier kan styrke omdømmet og salgstallene for både et produkt og en virksomhed.
  • Produktportefølje: digital forlængelse af et eksisterende produkts livscyklus og anvendelsesmuligheder kan medvirke til øget attraktivitet.

Anvendelsesmulighederne er mangfoldige og beslutningen om hvilken løsning, der er mest fordelagtig kan være svær at træffe. CometPeople tilbyder derfor at varetage denne proces.  

Analyseprocessen er delt op i tre faser:

Forretningsanalyse

Forretningsanalysen består af en analyse af virksomhedens digitale problemformuleringer. På baggrund af denne analyse vurderes det på hvilket/hvilke områder virksomheden kan implementere eller optimere deres digitale strategi.

Løsningsanalyse

I løsningsfasen udarbejdes en analyse over hvilke løsninger, der teoretisk opfylder virksomhedens behov og ønsker.

CometPeople har stor erfaringen inden for løsningsudvikling. Med speciale inden for agile processer, hvor brugerne af teknologien er i højsædet, sikrer CometPeople en bæredygtig og succesfuld digital strategi.

Løsningsbeskrivelse

Gennem tæt dialog med kunden udvælges løsningen, der er mest fordelagtig og indbringende hvorefter der udarbejdes en udførlig løsningsbeskrivelse, der belyser løsningen fra alle mulige vinkler.

Virksomheden har nu en grundig udført digital strategi, der kun mangler at blive forvandlet til en konkret handlingsplan.

Cometpeople ApS, Tel: +45 31 678 678, (cometpeople - cvr: DK-32783309)